پاورپوینت در مورد رياضيات و قر آن -34 اسلاید

پاورپوینت در مورد رياضيات و قر آن -34 اسلاید

پاورپوینت در مورد رياضيات و قر آن -34 اسلاید

بني اسرائيل 88

بگو اگر جن و انسان متفق شوند كه مانند اين قر آن كتابي بياورند

هرگز نتوانند هر چند كه همه پشتيبان يگديگر شوند. 

 

 علاوه بر دلايل متعدد كه جهت سر چشمه بودن اين كتاب مقدس وجود دارد يكي اين است كه در طول 1400 سال اين كتاب مقدس دست نخورده باقي مانده است.يكي از راهاي  اين ادعا رياضي مي باشد .

  “ كتابي است با آيات استوار و روشن از جانب حكيمي آگاه”(هود آيه 1)

سوره 57 آيه 3 

اوست اول و آخر و ظاهرو باطن و او به هر چيزي داناست.

 

نكته : اين دو عدد در تمام زبانها  به يك صورت نوشته مي شود.

سئوال : چرا عدد  19 ؟

نشانه هايي ديگر:

بسم الله الرحمن الرحيم : شامل 19 حرف مي باشد .

قرآن شامل 114سوره مي باشد 6*19=114

تعداد آيات 6346=19*334

الله 114 مرتبه در سوره 9 بكار رفته است.

اولين  آيه وحي شده شامل 19 كلمه مي باشد .(سوره 96)

اولين سوره وحي شده داراي 19 آيه مي باشد .(سوره 96)

اولين آيه آخرين سوره وحي شده داراي 19 حرف مي باشد ...

حم

الم(42)

الرا

الص

ه-طس-طسم

ارزش ابجدي +عدد سوره:295*693=988=52*19

 

عدد هايي كه در قرآن به آن اشاره شده است:

 

و سایر آیات و توضیحات مربوطه ...