پاورپوینت در مورد نکات جالب قرآن-اعجاز قرآن -49 اسلاید

پاورپوینت در مورد نکات جالب قرآن-اعجاز قرآن -49 اسلاید

پاورپوینت در مورد نکات جالب قرآن-اعجاز قرآن  -49 اسلاید

 

جمع آوری از منابع معتبر مسلمین و تفاسیر موجود قرآن

تکرار آیات در قرآن

پیشگویی قرآن

پیغمبر به وسیله وحی از غیب؛ از اخبار آگاه می شود.

فرمان مبارزه با بت پرستی

محمد (ص) وحی را حفظ می شد.

دقت در بیان آیه ها

وجود موجودات زنده در کرات دیگر

دور بودن از تعصبات بشری

دعوت به جست و جو

سفارش به زیر سوال بردن شخصیت محمد (ص)

امر به یهودیان برای آوردن دلیل از تورات

امر به تفکر در خلقت آسمان و زمین

 

سفارش به سیر و سیاحت در زمین

 

خبر ساخته شدن وسایل نقلیه امروزی

نیامدن نام اشخاص

قلمرو قرآن

کلی گویی قرآن

فرق میان یوم الاخر و یوم القیامه

یوم الاخر

یوم القیامه

قرآن و تصحیح تورات وانجیل
(تورات و انجیلی که توسط علمای یهود و مسیحی نوشته شده )

گوساله طلایی

پیامبران در تورات

عبور یاران موسی از دریا

طوفان نوح

انجیل و تکمیل تورات

انس و جن – جن و انس

وجود یا عدم وجود کلمه ” قل “

سلام خدا

هماهنگی واژه ها

اعدادی که حرف می زنند