پاورپوینت در مورد اصول سرپرستی-خصوصيات سرپرست -187 اسلاید

پاورپوینت در مورد اصول سرپرستی-خصوصيات سرپرست -187 اسلاید

پاورپوینت در مورد اصول سرپرستی-خصوصيات سرپرست -187 اسلاید

سرفصل مباحث :

 

 

 

1- ديدگاه قرآن

 

2- ماهيت سازمان

 

3- خصوصيات سرپرست

 

4- بيوريتم

 

5- انگيزش

 

6- تيم يا گروه

 

7- ارتباط

 

8- مذاكره

 

9- رهبري

 

 

1- ديدگاه قرآن

 

نظارت از ديدگاه قرآن

از نظر اصطلاحى، نظارت فعاليتى است كه بايدها را با هست‏ها، مطلوب‏ها را با موجودها و پيش‏بينى‏ها را با عملكردها مقايسه مى‏كند و نتيجه اين مقايسه تصوير روشنى از تشابه يا تمايز بين اين دو گروه از عوامل خواهد بود كه در اختيار مديران سازمان قرار مى‏گيرد. تعريف‏هاى گوناگونى از نظارت در علوم مختلف شده كه در همه آنها يك نقطه اشتراك وجود دارد و آن اين كه نظارت عبارت است از :

 

«مقايسه بين آنچه هست و آنچه بايد باشد».

 

عناصر نظارت

 

نظارت خداوند:اولين ناظر همانا پروردگار عالم است كه نظارت مطلق بر كليه اعمال و حركات فرد و افراد دارد.

 

 

 

«وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِاَعْيُنِنا»؛4

 

در راه ابلاغ حكم پروردگارت صبر و استقامت كن، چرا كه تو در حفاظت كامل ما قرار دارى».

...

 

نظارت فرشتگان:

نظارت اعضا و جوارح:

نظارت مكان و طبيعت:

نظارت پيامبران:

راه‏هاى جلوگيرى از فساد قدرت

نقد پذيرى و پرهيز از استبداد رأى:

...

2- ماهيت سازمان

system = sys + tem

انواع سازمان از نظر نوع ساختار

انواع واحدهای سازمانی ازنظر وظايف اساسی

مهمترين اصول مديريت

مناطق مديريت

 

3 - خصوصيات سرپرستي

روشها:

سرپرست :

روابط رفتاری

نقش انسان  از ديدگاه مينتزبرگ

مهارتهاي مورد نیاز

عوامل تعیین کننده رضا یت شغلی

اثرات رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان...

 

و سایر عناوین و توضیحات و فصول ...