پاورپوینت در مورد رابطه شهر و روستا- انسان ، طبیعت و معماری-25 اسلاید

پاورپوینت در مورد رابطه شهر و روستا- انسان ، طبیعت و معماری-25 اسلاید

پاورپوینت در مورد  رابطه شهر و روستا- انسان ، طبیعت و معماری-25 اسلاید

قسمتی از اسلاید ها

 

عنوان مطالب

 

• چگونگی استقرار روستا ها

•کالبد و بافت روستا ها